Head Office Antalya:

Portakal Çiçegi Bulvari Rabia Hanim Sitesi C Blok No 28/5 Antalya / Turkey

Tel: +90 242 321 17 40 (Pbx)

Fax: +90 242 321 17 04

info@intramedsev.com

Alanya Office:

Monart City Hotel Cumhuriyet Mah. Ahmet Tokus Bulvari, No: 169, Alanya / Turkey

info@intramedsev.com

Bodrum Office:

Yokusbasi Mah. Suluhasan Sok. B Blok No: 1 Bodrum / Turkey

Tel: +90 252 313 74 75

Fax: +90 252 316 98 44

info@intramedsev.com

Istanbul Office:

Abide-i Hürriyet Cad. No: 145 Sisli / Istanbul / Turkey

Tel: +90 212 234 12 00

Fax: +90 212 241 08 85

info@intramedsev.com